Vážené kolegyně, vážení kolegové,
IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)
ve spolupráci s ČVUT v Praze vás zve na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 2006,
zaměřenou na počítačové simulace budov a systémů větrání, vytápění a klimatizace.
Součástí konference bude výroční členské zasedání IBPSA-CZ.7. 11. 2006
ČVUT v Praze,
Fakulta strojní
Konferenční sál (přízemí)
Technická 4
Praha 6 - Dejvice

Program konference (PDF 156 kB)Konference je zaměřena na uplatnění počítačových simulací v těchto oblastech:

 • termodynamika budov a energetických systémů
 • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků
 • projektování energetických systémů budov
 • optimalizace provozu a regulace vytápění, větrání a klimatizace budov
 • analýza vlivu úsporných opatření v rámci energetických auditů budov
 • aplikace netradičních zdrojů energie
 • řešení nestandardních stavebních prvků budov


 • Abstrakt:
  30. 6. 2006

  Vyrozumění o přijetí:
  31. 7. 2006

  Definitivní příspěvek:
  20. 9. 2006  Příspěvek ve formátu PDF zašlete e-mailem na adresu sbtp06@hoover.fsid.cvut.cz

  Příspěvky budou otištěny a prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

  INSTRUKCE PRO NAPSÁNÍ TEXTU  Účastnický poplatek na konferenci SBTP '06 je 1200,- Kč.

  Částka zahrnuje organizační náklady, cenu sborníku a občerstvení během konference.
  Poplatek uhraďte převodem na účet IBPSA-CZ, Technická 4, 166 07 Praha 6.
  IČ: 69347891
  DIČ: CZ69347891 (IBPSA-CZ není plátcem DPH)
  Daňový doklad vám bude vystaven na základě vašich fakturačních údajů.

  Bankovní spojení: ČSOB Praha, číslo účtu: 157857408/0300
  Variabilní symbol: prvních šest číslic vašeho rodného čísla
  BIC: CEKOCZPP
  IBAN: CZ59 0300 0000 0001 5785 7408
  Název účtu: IBPSA-CZ  Zasláním abstraktu se automaticky registruje k účasti na konferenci první autor příspěvku.
  V případě účasti spoluautorů nebo zájmu o účast bez vlastního referátu se můžete přihlásit zasláním e-mailu.

  Vaše dotazy, registraci, údaje pro fakturaci apod. zasílejte e-mailem na adresu: sbtp06@hoover.fsid.cvut.cz

  Pozvánka ke stažení ve formátu PDF
  černobílá verze
  barevná verze


  Martin Barták (předseda), ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  František Drkal, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Jozef Hraška, STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  Pavel Charvát, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  Milan Janák, STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  Michal Jaroš, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  Karel Kabele, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Viktor Zbořil, ČVUT v Praze, Fakulta strojní