SIMULACE BUDOV 2000

Pozvánka na konferenci Simulace budov 2000

Aktuální informace...

2.10.2000 Z příspěvků konference byl sestaven sborník, jehož poslední výtisky je možné si ještě zakoupit. V případě zájmu kontaktujte sekretariát Společnosti pro techniku prostředí http://www.csvts.cz/stp nebo virtuální e-knihkupectví na http://www.topin.cz

29.9.2000 Konference proběhla za účasti většiny přihlášených. Děkujeme všem přednášejícím i návštěvníkům, sponzorům a dobrovolným pomocníkům.

27.9.2000 Příprava konference probíhá dle plánu.  Situace  v Praze - Dejvicích je zcela normální, bez známek aktivit souvisejících s jednáním MMF. Těšíme se na Vaší účast.

19.09.2000 Aktuální program konference naleznete zde.

18.09.2000 Konference se koná dle původního plánu dne 28.9.2000 od 9:00 v budově Masarykovy koleje v Praze 6. Z důvodu nepředvídatelného vývoje situace v okolí koleje z důvodu jednání MMF sledujete prosím tuto stránku, kde v případě potřeby budou aktuální informace.

Poslední úprava 17.10.2000                               

Hit Counter

Vážené kolegyně, kolegové,
zveme Vás na první národní konferenci pořádanou IBPSA-CZ pod názvem "Simulace budov 2000".
Zájem o počítačové simulace budov a jejich vytápěcích, větracích a klimatizačních systémů vzrůstá. Numerické modelování nachází v této oblasti stále častější uplatnění, ať už se jedná o navrhování nových budov a jejich technických zařízení nebo o rekonstrukce stávajících.
International Building Performance Simulation Association (IBPSA) byla založena v roce 1986 jako mezinárodní společnost, sdružující všechny zájemce a uživatele metod počítačové simulace energetického a ekologického chování budov a zařízení techniky prostředí.
Sdružení IBPSA - CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) je jejím členem od roku 1997.

Konané mezinárodní konference:
Vancouver - Kanada (1989), Nice - Francie (1991), Adelaide - Australie (1993), Madison - USA (1995), Praha - Česká republika (1997), Kyoto Japonsko (1999).
TÉMATA KONFERENCE
Konference je zaměřena na uplatnění počítačových simulací budov a jejich zařízení v těchto oblastech:
1. Koncepční rozhodování na úrovni architektonické studie
2. Vliv nestandardních řešení obvodových prvků budov na energetické chování budovy
3. Nestandardní řešení prvků technických zařízení budov
4. Optimalizace provozní regulace vytápění a větrání budov
5. Analýza vlivu úsporných opatření na energetickou bilanci v rámci energetických auditů
6. Modelování vnitřního prostředí

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

 

Vložné 500
Vložné pro členy IBPSA 300
Student (vč. doktorského studia) 200
Student - člen IBPSA 100

Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci a sborník.

 

KALENDÁŘ

 

Abstrakt do: 9. června 2000
Vyrozumění o přijetí příspěvku do: 16. června 2000
Definitivní příspěvek do : 15. července 2000
Datum konání konference: 28. září 2000

Denní doba konference: 9:00-17:00

Abstrakt zašlete e-mailem nebo faxem v textové podobě

 

MÍSTO KONÁNÍ

 

SEKRETARIÁT

 

ČVUT v Praze
Masarykova kolej
Thákurova 1
160 00 Praha 6
 Mapka - KDE NÁS NAJDETE Sekretariát konference SB2000
Ing. Zuzana Krtková
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra TZB
Thákurova 7
166 29 Praha 6
e-mail: SB2000@tzb.fsv.cvut.cz
FAX (02)3119961

 

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

 

Prof. Ing. František Drkal, CSc (ČVUT v Praze, Fakulta strojní)
Doc.Dr.Ir.Jan Hensen, PhD. (ČVUT v Praze, Fakulta strojní)
Ing. Karel Kabele, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
Ing. Martin Barták (ČVUT v Praze , Fakulta strojní)
Ing. Miloš Lain (ČVUT v Praze , Fakulta strojní)
Ing. Zuzana Krtková (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

 

PREZENTACE FIREM

Součástí konference bude prezentace firem, které se zabývají využitím, tvorbou nebo distribucí SW pro simulaci budov.

 

SIMULACE BUDOV 2000

Máte-li zájem o plánovanou konferenci "Simulace budov 2000", nebo chcete-li se jí zúčastnit s vlastním příspěvkem nebo prezentací SW, vyplňte a odešlete prosím co nejdříve tento FORMULÁŘ.

 

HOMEPAGE

Aktuální informace naleznete na: http://indy2.fsv.cvut.cz/ibpsa